BORÇLAR HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı BORÇLAR HUKUKU Kod BASI1175
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. ERKAN ARSLAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Maliye bölümü öğrencisinin borçlar hukukunun ilke ve kavramlarına ilişkin temel bilgi donanımını edinmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Borçlar hukukunun temel kavramlarının ve maliye öğrenimi bakımından önemli görülen konularının aktarılması. Bu kapsamda dersin içeriğinde; borçlar hukukunun genel kavramları, borcun kaynakları, borçların ifası ve borca aykırılık, borç ilişkilerinde özel durumlar, borcu sona erdiren sebepler konuları yer almaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Maliye öğrenimi bakımından gerekli olan borçlar hukuku temel bilgisinin edinilmesi.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.