HASAR YÖNETİMİ

İzlence Formu

Ders Adı HASAR YÖNETİMİ Kod BASI2203
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi HAKAN ÖZCAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Sigortacılığın temel öğretileri; Risk Yönetimi, Ürün satışı, Riskin paylaşımı (reasürans), ޞirket içi (teknik)yönetim ve satılan poliçelerden (sözleşmelerden) kaynaklanan ve sigortacının tazminat ödeme sorumluluğunu yerine getirmesi için gerçekleşen riziko bağlamında hasar/zararın saptanmasına yönelik Hasar Yönetimi?dir. Hasar Yönetiminin amacı; Kurulan sözleşmesel ilişkiler ışığında herhangi bir riskin gerçeklemesi durumunda, menfaat sahibinin kim olduğunun, oluşan zararın saptanması için kimin ve nasıl tayin edileceğinin belirlenmesi, zararın miktarının poliçe özel ve genel şartlarına uygun belirlenip belirlenmediğinin değerlendirilmesi, belirlenen hasar/zararın hangi yöntem ve hukuksal gerekçelere dayandığının, sigortacının zararı tazmin ettikten sonra halefiyet olgusu bağlamında rücu haklarının olup olmadığının saptanmasıdır.

İçerik

Temel Sigortacılık bilgilerinin hasar yönetimi açısından önemi, Branşlar (Can, mal, sorumluluk ve diğer sigortalar) bazında hasar yönetimi, Riskin gerçekleşmesi halinde sigortalının ve sigortacının sorumlulukları, Hasarın tespiti için eksper görevlendirilmesi, Eksper görevlendirmeden hasarın saptanması ve tazmini Hasarın parasal olarak saptanması için uygulanan yöntemler, Hasar/zararın kime ve nasıl ödeneceğinin hukuksal dayanakları, Halefiyet İlkesinin varlığı ve uygulaması Hasar Reasüransı ve uygulaması, Sigorta Suistimallerinin önlenmesi ve yöntemleri

Öğretim Yöntemleri

Sınıfta Öğretim

Kaynaklar

Türk Ticaret Kanunu Temel Sigortacılık Bilgileri Ve Uygulamalı Hasar Yönetimi (Timuçin Alpay) Uygulamalı Sigorta Hukuku (Işıl Ulaş, Yargıtay Onursal Üyesi) Uygulamalı Hasar Yönetimi Ders Notları (Timuçin Alpay) Uygulamalı Hasar Yönetimi, Timuçin Alpay, Yüce Yayım Sigortacılık Seminerleri, Prof. Dr. Rayegan Kender, Türk Sig. Enst. Trafik Mevzuatı, Ahmet Mutlu, Adalet Yayınevi Elektronik Sigortacılık, Dr. Selim Yazıcı, Dr. Serhat Yanık, Der Yayınları Benden Bu Kadar, Bedi Yazıcı Lloyd?s Survey Handbook Acentelik Sözleşmesi, Yrd. Doç. Dr. ޞaban Kayıhan, Seçkin Yayınevi Bilgisayar Programlarının Hukuki Korunması, Av. Serhat Kaypakoğlu, İpekçi Yayın Çevre Sorumluluk Sigortası, Dr. Aynur Yongalık, Banka Ve Tic. Huk. Araş. Enstitüsü İstanbul Yangınları, Tarık Özavcı, Ekin Basımevi İstanbul Tulumbacıları, Reşad Ekrem Koçu, Ana Yayınevi Yangın Bilgisi, ޞerafeddin Gökmen, Ege Üniversitesi Matbaa Flash Mx (Macintosh Ve Windows) Görsel Başlangıç Kılavuzu, Katerine Ulrich, Sistem Yayıncılık Sigorta Ve Sigorta Pazarlaması, M. Ünsal Elbeyli, Sigorta Dergisi A Guide To Marine Claims, Manley Hopkins İnşaat Hukuku, Sadık Artuçmaç, Ayyıldız Matbaa Yangın Ve Söndürme Cihazları, Baki Akansel, Mars Matbaası Yangın, Tarife,Talimat Ve Yangın Poliçeleri Genel ޞartları, Türkiye Sigortacılar Merkezi, Duygu Matbaası 1998 Yılı İnşaat İşl.Birim Cetveli, Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü All Risks Property Insurance, John Hanson , Christopher Henley, Llp Tarımsal Değer Biçme, Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim, Yetkin Yayıncılık Temel Sigorta Bilgileri, Anadolu Sigorta, Başnur Matbaa Yaşam Sigortalarının Aktüeryal Prensipleri, Prof. Dr. Kenan Ural, Aktüerler Derneğiyayını Mesuliyet Sigortaları, Seminer (Bildiriler-Tartışmalar), Dernek Yeşil Kart, Oktay Fergan, Cem Ofset Uluslararası Eşya Taş. Hukuku, Dr. Türkay Özdemir, Vedat Kitapçılık Açıklamalı Sigortacılık Ve Reasürans Terimleri Sözlüğü, Milli Reasürans T.A.ޞ. Cmr?a Göre Taşıyıcının Ziya, Hasar, Gecikmeden Doğan S

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Hasar Yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.