YABANCI PARA KREDİLERİ

İzlence Formu

Ders Adı YABANCI PARA KREDİLERİ Kod BASI2197
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. İHSAN BİLİCİ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Yabancı Para Kredi türleri ve tesis ve kullandırım koşulları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak

İçerik

Bankacılık kredi ürünleri içinde var olan ve Yabancı Para olarak kullandırılan krediler

Öğretim Yöntemleri

Sözlü anlatım

Kaynaklar

Bankalar Birliği Yayınları, Dış Ticaret Müsteşarlığı tebliğ, yönetmelik ve genelgeleri

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Yabancı Para Kredileri hakkında bilgi sahibi olmak

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.