BİREYSEL EMEKLİLİK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

İzlence Formu

Ders Adı BİREYSEL EMEKLİLİK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Kod BASI2295
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. AYŞE AYSAN SİNANLIOĞLU SARMPEZOUDIS
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

SGK ve BES konusunda bilgi, farkındalık yaratmak, deneyimlerden yola çıkarak iş hayatına hazırlık yapılması

İçerik

Bireysel Emeklilik Sistemleri (BES) ve Sosyal Güvenlik Sisteminin (SGK) Tanımlanması ve İşleyiş İlkelerinin İncelenmesi

Öğretim Yöntemleri

Teori ve Ders Notları üzerinden anlatım, Testler ve Öğrencinin Ders Konusuna Yönelik Fikir Geliştirmelerini Sağlamak

Kaynaklar

Sigorta Akitleri, Candaş Yayınları T.C. Hazine Müsteşarlığı www.hazine.gov.tr Emeklilik Gözetim Merkezi http://www.egm.org.tr http://www.bireyselemeklilik.gov.tr

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bankacılık alanında Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.