ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM PRATİKLERİ

İzlence Formu

Ders Adı ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM PRATİKLERİ Kod ADUE2069
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NURULLAH HANİLÇİ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrenciye Afet, acil yardım arama -kurtarma temel kavram ve terimlerini, içeriğini ve sınırlarını öğretmektir.

İçerik

Acil yardım ve kurtarma temel kavram bilgilerini verir.

Öğretim Yöntemleri

ders notu,power point sunumları,video

Kaynaklar

AFAD, 2013. Türkiye Afate Müdahale Planı (TAMP), 41, S., Ankara Bates,R.L., Jackson, J.A., Glossary of Geology, Amer. Geol. Enst., 1980. Erdoğan, N., 2008. Uluslararası Müdahaleli Depremlerde Saha koordinasyonu, 85 s., İstanbul Dan H. Allen., 1998. Don’t Die on The Mountain : Published The United States by Diapensia Press, 12 King Hill Rd., New London, 206 pp. Davis, J., 2006. Tsunami, Time Special Report, p., 4-36 Duff, D., Holme’s Principles of Physical Geology, Londra 1993. Keller, E.A., Environmental Geology, New York 1992. McClung,D.,Schaerer, P., 1993.The Avalanche Hand Book. The Mountaineers,272 p. Rodoplu, Ü., Akkol,S., Ersoy, G., Çelikli, S., Malatyalı, A.R., Gürel, T., User, N.N., Özeren, C., 1998. İlk Yardım Temel Yaşam Desteği El kitabı, Acil Tıp Derneği Yayın, ı80 s. Tanrısever, M., 2000. TAMT Eğitimi Kursiyer el kitabı. 225 s T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 2011. Acil Sağlık Hizmetleri . Hasta Taşıma teknikleri. M.E.B. yayınları 56, s., Ankara Tarbuck, E.J., Lutgens, F.K., The Earth; An Introduction to Physical Geology, New York 1993. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Türkiye Jeoloji Haritası Ankara 1989. W.G.May 1973. Mountain Search and rescue techniques. Rocky Mountain Rescue Group inc. Colo., USA, 321 pp., Yılmaz O., Güngör,Y., 2001. Jeoloji. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, 179 S. Ankara.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024