AFET EKONOMİSİ VE SİGORTACILIĞI

İzlence Formu

Ders Adı AFET EKONOMİSİ VE SİGORTACILIĞI Kod ADUE2067
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. RIZA DEMİR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, afet ekonomisinin tanımı yapılarak afetlerin doğrudan, dolaylı ve ikincil ekonomik etkilerinin incelenmesi; Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli afetlerin ekonomiye etkilerinin ortaya konulması ve afet sigortacılığı konusunda bilgi verilmesidir.

İçerik

Bu ders kapsamında öncelikle afet ekonomisinin tanımı ve afetin ekonomik etkileri konuları üzerinde durulacak; sonrasında ise afetin ekonomiye etkisiyle ilgili olarak Türkiye ve dünya örnekleri, merkezi ve yerel bütçelerde afetlere ayrılan pay, afetlerden önce ve sonra izlenen finansman yöntemleri, afet sigortacılığı ve Türkiye'de ve dünyada afet sigortacılığı uygulamaları incelenecektir.

Öğretim Yöntemleri

14 hafta boyunca yapılacak canlı derslerle birlikte ilgili konularda bilgi aktarımı

Kaynaklar

Rıza Demir, Afet Ekonomisi ve Sigortacılığı, İÜ AUZEF Yayınları, 2016. Stephane Hallegatte (2014) "What Is a Disaster? An Economic Point of View" CRED (2015) "The Human Costs of Natural Disasters" Ilan Noy and Eduardo Cavallo (2011) "The Economics of Natural Disasters – A Survey"

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024