KÜRESEL AFET YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMESİ VE UYGULAMALARI

İzlence Formu

Ders Adı KÜRESEL AFET YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMESİ VE UYGULAMALARI Kod ADUE2046
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. KAMBER DEMİR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Küresel afet yönetimini şekillendiren uluslararası antlaşmalar, olaylar ve uluslararası örgütlenmeler ile bu kurumların uygulamaları hakkında bilgi sahibi olurlar.

İçerik

Küresel afet yönetimi örgütlenmesi ve uygulamaları hakkında temel bilgi verir.

Öğretim Yöntemleri

Ders notu,power point sunumları

Kaynaklar

Kadıoğlu Miktad, Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek En Kötüsünü Yönetmek T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayınları, İstanbul, 2011 . Erbay G., Balun B. ve Göloğlu C. Kimyasal Kökenli Afetlerin Yönetiminde Pragmatik Bir Yaklaşım: Seveso Direktifi T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Afet Müdahale Planı(TAMP), 2013.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024