AFET TIBBI

İzlence Formu

Ders Adı AFET TIBBI Kod ADUE2047
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET SARPER ERDOĞAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Afetler yaşadığımız dünyada çok ciddi maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. Büyük boyutlu halk sağlığı sorunlarına yol açan afetlerle mücadelede sağlık çalışanlarına çok önemli görevler düşmektedir. Bu ders notunun amacı sağlık çalışanlarına olduğu kadar afetlerde görevler üstlenecek gönüllülere de rehber olabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

İçerik

Afet; afet bölgesindeki fiziksel, ruhsal, sosyal olarak etkilenmiş insanların (ya-ralıların) idaresi için, o anda mevcut kaynaklar ile tıbbi bakım ve halk sağlığı hiz-metlerinin yetersiz kalması, böylece insanların ölmesi, organ / uzuv kaybetmesi ve sakat kalması ile sonuçlanan bir olaydır". Bu tanım ise; tıbbi bir bakış açısı¬nı yansıtmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Ders notu, ders sunumu, video.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024