AFET PSİKOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı AFET PSİKOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ Kod ADUE1010
Kredi 4 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. RIZA DEMİR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersin amacı; öğrenciye afet psikolojisi ve sosyolojisine yönelik temel kavram ve terimleri açıklamak, afet psikolojisi ve sosyolojisinin temel konularını öğretmektir.

İçerik

Ders kapsamında öncelikle afet psikolojisi konusu üzerinde durularak afetlerin başlıca psikolojik etkileri incelenecek; sonrasında ise afet sosyolojisi konusu üzerinde durularak afet risk azaltma ve risk yönetimi, sosyal açıdan afetlerden zarar görebilirlik, afetlerle başa çıkma ve uzun dönem afetlerle mücadele, afetlerin neden olduğu sosyal değişimler ve göçler, afet ve din ilişkisi ve Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen önemli afetlerin sosyolojik etkileri incelenecektir.

Öğretim Yöntemleri

14 hafta boyunca yapılacak canlı derslerle birlikte ilgili konularda bilgi aktarımı

Kaynaklar

İbrahim Balcıoğlu ve Rıza Demir, Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi, İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları, 2016.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024