AFET HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı AFET HUKUKU Kod ADUE1009
Kredi 4 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi NİMET VELİOĞLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Afet hukuku ile ilgili temel kavramların ve yaklaşımların incelenmesi, konuların; yasal zemini çerçevesinde, hukuk perspektifinden, güncel olaylarla ve örneklerle öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır

İçerik

Hukuka giriş, afetin tanımı, afet hukukunun inceleme alanı, afet dolayısıyla alınacak tedbirler, afet sigortaları, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ve sorumluluk konularından oluşmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Uzaktan eğitim metodu

Kaynaklar

Afet Hukuku Ders Notu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024