HARİTA BİLGİSİ VE CBS UYGULAMALARI

İzlence Formu

Ders Adı HARİTA BİLGİSİ VE CBS UYGULAMALARI Kod ADUE1036
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. NAMIK AYSAL
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu ders; basılı ve sayısal haritalar, hava fotoğrafları, coğrafya belgeleri ve bunlarla ilgili doküman ve malzemenin kullanımı ve kullanım şekillerini açıklar ve öğretir.

İçerik

ÖLçme bilgisi dersi: haritalar, izdüşümü teknikleri, koordinat ve kodlama sistemleri, haritanın bölümleri, ölçek, yeryüzü şekilleri, temel yönler, kestirmeler, travers, eğim, kesitler, krokiler, hava fotoğrafları, mozaikler ve uzay tekniklerini açıklarken, diğer taraftan da coğrafya belgeleri ve Sayısal Harita Destekli Uygulamalar ile Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca haritanın önemi, kenar bilgileri, gridler, harita ölçekleri, pusula ve haritanın yönüne konulması ve eş yükselti eğrileri (münhaniler gibi konular yer almaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Konu anlatımı ve uygulama esaslı öğretim temeldir. Öğretim de karşılıklı etkileşim (soru ? cevap) uygulanır.

Kaynaklar

KKT-164-3 Harita Bilgisi Talimnamesi (T.C. Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Talimnamesi) ArcGIS Uygulama Dökümanları.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024