DOĞAL AFETLER VE AFETLER COĞRAFYASI

İzlence Formu

Ders Adı DOĞAL AFETLER VE AFETLER COĞRAFYASI Kod ADUE1034
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi İSAK YILMAZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Yeryuvarında, yer içi, yer yüzü, atmosfer ve uzaydaki büyük enerji birikimleri, değişim, dönüşüm ve boşalımları sonucunda can ve mal kayıplarına yol açan ve insan yaşamını kesintiye uğratan büyük doğa olayları meydana gelmektedir. Bu derste bu doğa olaylarının türleri, sebepleri, oluşum süreçleri, yerleri, zaman periyotları ve etkilerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Dünyamızı etkileyen, insan yaşamına, kültürel çeşitiliğe, büyük göçlere hatta kimi zaman savaşlara neden olan, yerleşim alanlarının seçiminde önceliklerden biri olan doğa şartları ve doğa kaynaklı değişimlerin neden olduğu afetler (depemle, heyelanlar, fırtınalar, seller, volkanlar, kaya düşmeleri, çığ, meteor düşmesi vb.) ile afetlerin etkileri ve etkin olduğu coğrafyaların özellikleri.

Öğretim Yöntemleri

ders notu, power point sunumları, videolar

Kaynaklar

KUSKY T. M. (2003). Geological hazards: a sourcebook. Westport, Conn, Greenwood Press, ISBN-13: 978-1573564694, 312p. Kelman I .,(2020) "Disaster by Choice", ISBN: 9780198841340, 192p. E. A. Keller, D. E. DeVecchio (2014)," Natural Hazards: Earth's Processes As Hazards, Disasters, and Catastrophes" publisher : Benjamin Cummings; 4th Edition, ISBN-13: 978-0321939968, 576 p.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024