KANTİTATİF KARAR VERME YÖNTEMLERİ

İzlence Formu

Ders Adı KANTİTATİF KARAR VERME YÖNTEMLERİ Kod EKOU408Z
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. LEYLA AYLİN AKTÜKÜN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İktisat ve işletme süreçlerindeki karar problemlerine doğru teknikleri uygulayabilmek ve derste gördüğü tüm konuları, öğrendiği temel kavramları ve bilgileri belirsizlik altında doğru karar verebilmede nasıl kullanması gerektiğini gösterecek yöntemleri öğretmek.

İçerik

Belirsizlik altında karar verme tekniklerini vaka çalışmaları yardımıyla da öğrenciye verebilmek.

Öğretim Yöntemleri

1- Derste yapılan uygulamalar 2- Vaka çalışmaları 3- Ödevler

Kaynaklar

- Aktükün, A., "Kantitatif Karar Verme Yöntemleri", Filiz Kitapevi, Mart 2010. - Sınıksaran, E., "Teori ve Uygulamalarıyla İstatistiksel Yöntemler", Türkmen Kitapevi, 3. baskı, 2011. - Clemen, R.T., "Making Hard Decisions", Duxbury, 2001.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024