PANEL VERİ ANALİZİ

İzlence Formu

Ders Adı PANEL VERİ ANALİZİ Kod EKOU406Z
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FERDA YERDELEN TATOĞLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu derste iktisat biliminin sözel olarak öne sürdüğü teoriler panel veri analizleri kullanarak ispat edilmeye çalışılmakta ve temel panel veri ekonometrisi bilgisinin kazandırılarak ekonometrik bir modelin nasıl uygulanacağını iyi bir şekilde öğretilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

Bu derste iktisat biliminin sözel olarak öne sürdüğü teoriler panel veri analizleri kullanarak ispat edilmeye çalışılmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

"Derste anlatılan konular karşılıklı olarak sorulan sorular ve alınan cevaplarla pekiştirilmeye çalışılmaktadır. Dersin anlatımına bilgisayar uygulamaları ve yapılan ödev ile katkıda bulunulmaktadır.

Kaynaklar

Kitap, makale, slayt, ders notları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024