FİNANSAL EKONOMETRİ

İzlence Formu

Ders Adı FİNANSAL EKONOMETRİ Kod EKOU404Z
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NİLGÜN ÇİL
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Finansal ilişkileri matematiksel modellerle ifade ederek bu modellere ait ekonometrik tekniklerle ekonometrik modeller oluşturabilmek. Bu ekonometrik modeller sayesinde özellikle finans piyasalarına ait ilişkileri parametrik olarak yorumlayabilmek ve böylece finans piyasalarındaki sayısal gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilmek.

İçerik

Derste ekonomik verilerin ışığında ekonomik ilişkilerin nasıl modelleneceği, bu ilişkilerin nasıl parametrik olarak ortaya konacağı, bu parametrelerin neleri ifade ettiği ve bunlardan hareketle ekonominin finans yönünü anlayabilecek mikro ekonomik yapının matematiksel modeller ve veri setleri yardımıyla ekonometrik modellenmesi hedeflenmektedir. Bunun sonucunda dersin katılımcıları dünya ve Türkiye ekonomisindeki finansal gelişmelerin muhtelif ekonomik ve sosyal sonuçlarını anlayıp yorumlayabilecek; Milli ve Uluslararası ekonomik finansal sistemde yaşanan gelişmelerin nedenlerinin anlaşılıp bunların sonuçları hakkında tahminlerde bulunabilecektir

Öğretim Yöntemleri

Anlatım

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024