UYGULAMALI EKONOMETRİ II

İzlence Formu

Ders Adı UYGULAMALI EKONOMETRİ II Kod EKOU402Z
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ÖZLEM GÖKTAŞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İçerik

Çeşitli ekonometrik tekniklerin uygulamalı olarak ele alınması, yapısal değişiklik olması durumunda uygulamada kullanılan alternatif modeller, kukla değişkenlerin ekonometrik modellemede yeri ve önemi, dinamik modellerin uygulamalı çalışmalarda kullanımı, eşanlı denklem sistemlerinin uygulamaya aktarılarak çözümlenmesi, vektör otoregresif modellerin çözümü ve nedensellik analizi ile çeşitli uygulamalı ekonometrik analizlerin ekonomik teori ile bağlantısının incelenmesi bu dönemin ders içeriğini oluşturmaktadır. Belirtilen konulara ait çözümlemeler yapılan uygulamalı çalışmalar ile desteklenmektir. Ayrıca öğrenciler tarafından hazırlanan uygulamalı ekonometrik çalışmaların uygulama kısımlarının tamamlanarak sonuçların analiz edilmesi bu dönemde yapılmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Derste anlatılan konular yapılan bilgisayar uygulamalarıyla tamamlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler incelenen teorik konulara ait çeşitli makaleleri inceleyerek öğretilen tekniklerin nasıl uygulamaya aktarıldığı konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024