YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI II

İzlence Formu

Ders Adı YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI II Kod EKOU306Z
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET HAKAN SATMAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Yöneylem araştırmalarının temel konuları anlatılıp optimizasyon problemi üzerinde uygulama yardımıyla öğrenciye yetkinlik kazandırmak hedeflenmektedir.

İçerik

Yöneylem araştırmalarının klasik konuları konusunda öğrenciyi teorik ve pratik olarak yetkin kılmak.

Öğretim Yöntemleri

Klasik yöneylem araştırma konularından olan ulaştırma problemleri, şebeke proglemleri, stok yönetimi ve simülasyonlar konusunda öğrencinin yetkin kılındığı bir derstir.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024