EKONOMETRİ II

İzlence Formu

Ders Adı EKONOMETRİ II Kod EKOU304Z
Kredi 4 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NİLGÜN ÇİL
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Tahmin edilen modellerin güvenilirliklerinin testi, kalitatif ve dinamik değişkenlerin modellenmesi ve çok denklemli modellerin tahmini ile ilgili teoriyi ayrıntılı olarak ele alınarak öğrenciye bu alanda yetkinlik kazandırmak hedeflenmektedir.

İçerik

Bu ders Ekonometriye Giriş dersinin devamı mahiyetinde olup, tahmin edilen modellerin güvenilirliklerinin testi, kalitatif ve dinamik değişkenlerin modellenmesi, çok denklemli modellerin tahmini ile ilgili teoriyi ayrıntılı biçimde ele almaktadır.

Öğretim Yöntemleri

İnteraktif.

Kaynaklar

Kitap, ders notları, uygulama çalışması

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024