MATEMATİKSEL İSTATİSTİK

İzlence Formu

Ders Adı MATEMATİKSEL İSTATİSTİK Kod EKOU302Z
Kredi 4 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MELDA AKIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Gözlenen değerlerden çıkarsama yapma ve belirsizlik koşullarında karar vermeyi öğretmek

İçerik

Olasılık tanımlarına yeniden bakış, Bayes Formülü, Bağımsız olaylar, Kesikli rassal değişkenler ve dağılım fonksiyonları, Sürekli rassal değişkenler ve dağılım fonksiyonları, Beklenen değer, Basit ve Merkezi momentler, Moment üreten fonksiyonlar, Karakteristik fonksiyonlar, Sürekli dağılımlar

Öğretim Yöntemleri

Konuların ders içerisinde anlatımı ve konuyu pekiştirmek amaçlı örnekler çözülmesi

Kaynaklar

1. Mustafa Aytaç, Matematiksel İstatistik, Ezgi Kitabevi, 1999. 2. Irwin Miller ve Marylees Miller, John E. Freund Matematiksel İstatistik, Literatür, 2007. (6. Baskı’dan Çeviren Ümit Şenesen)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024