TÜRK VERGİ SİSTEMİ

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK VERGİ SİSTEMİ Kod EKOU312S
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BİNHAN ELİF YILMAZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrenciler, genel olarak vergiler özel olarak da Türk vergi sisteminde yer alan vergilere ilişkin bilgi birikimi elde ederek, analitik düşünme yeteneği kazanır.

İçerik

Vergilemenin tarihi gelişimi, amaçları, ilkeleri, nitelikleri, vergi yükü ve vergi uyumu, vergilemenin ekonomik ve hukuksal dayanakları, vergilemenin unsurları ve vergilendirme süreci, vergi kanunlarının zaman ve mekan bakımından uygulanması, vergi suç ve cezaları, Türk Vergi Sistemi içinde yer alan Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, Servet Üzerinden Alınan Vergiler ve Tüketim Üzerinden Alınan Vergilerin incelenmesi.

Öğretim Yöntemleri

özlü anlatım, uygulama ve öğrenci katılımı (interaktif yöntem).

Kaynaklar

Binhan Elif Yılmaz, Maliye, Der Yayınevi, 2015. Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce ve Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi Dersleri, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2013.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024