İSTATİSTİK II

İzlence Formu

Ders Adı İSTATİSTİK II Kod EKOU206Z
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ÖZLEM YORULMAZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Verinin istatistiksel çıkarımlarını yapmak, sonuçlarını yorumlamak ve olasılık dağılımlarını kullanarak karar almak, ayrıca değişkenler arası ilişkileri regresyon ve korelasyon analizleri ile değerlendirmektir.

İçerik

Dersin içeriği, verinin istatistiksel çıkarımlarını yapmak, sonuçlarını yorumlamak ve olasılık dağılımlarını kullanarak karar almak, ayrıca değişkenler arası ilişkileri kurmaktır.

Öğretim Yöntemleri

Ders, uygulanan program çerçevesinde konular çok sayıda örnek çözümü ile desteklenerek verilmektedir.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024