KANTİTATİF İKTİSAT II

İzlence Formu

Ders Adı KANTİTATİF İKTİSAT II Kod EKOU220S
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FERDA YERDELEN TATOĞLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilere temel iktisadi bilgilerin verilmesi ile analitik kavrama yeteneği kazandırılması ve kantitatif yöntemlere, mantıksal akıl yürütme süreçlerinin ve modelleme tekniklerinin analizinin yapılmasının sağlanması hedeflenlenmektedir.

İçerik

Bu derste iktisat biliminin sözel olarak öne sürdüğü teoriler sayısallaştırmaya ve matematiksel modellerle ifade edilmeye çalışılmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Derste anlatılan konular karşılıklı olarak sorulan sorular ve alınan cevaplarla pekiştirilmeye çalışılmaktadır. Verilen güncel örneklerle konunun daha iyi pekiştirilmesine olanak sağlanmaktadır.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024