MİKRO İKTİSAT II

İzlence Formu

Ders Adı MİKRO İKTİSAT II Kod EKOU202Z
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. DÜNDAR MURAT DEMİRÖZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin teorik bilgilerle bir firmaya veya belirli özelliklere sahip bir üretici kitlesine ait pratik verileri ve farklı rekabet yapılarındaki sektör ve piyasalardaki güncel gelişmeleri, takip ve tahlil edebilme, yorumlama ve ileriye yönelik öngörülerde bulunabilme yeterliliğine sahip olması amaçlanmaktadır.

İçerik

Genel olarak Teknoloji ve Üretim Fonksiyonu, Kısa Dönem Firma Kâr Maksimizasyonu, Uzun Dönem Maliyet Minimizasyonu, Tam Tamamlayan ve Tam İkame Faktörlerde firma dengesi, Ölçeğe Getiriler, Maliyet Doğrular Analizi, Tam Rekabetçi Firma Kısa ve Uzun Dönem Dengesi, Arz Kanunu ve Arz Eğrisi, Tekelci Firma Kısa ve Uzun Dönem Dengesi, Kamu Tekelcisi Dengesi, Oligopol ve Düopol piyasaları, Mal Farklılaşması ve Tekelci Rekabet, Monopson, Çift Yanlı Tekel, Özelleştirme konularına yer verilecektir.

Öğretim Yöntemleri

Ders Anlatımı + Problem Çözümü

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024