KAMU MALİYESİ

İzlence Formu

Ders Adı KAMU MALİYESİ Kod EKOU210Z
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NAGİHAN OKTAYER IŞIKLAR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Devlet kavramını, devletin ekonomideki varlık nedenini ve devletin fonksiyonlarının neler olduğunu kamu ekonomisi kavram ve teorileri ile açıklamak.

İçerik

Bu ders kamu maliyesinin fonksiyonlarını ve Türkiye'de maliye politikası araçlarının analizini içerir.

Öğretim Yöntemleri

Öğretim üyesi sunumu, soru ve cevaplar,

Kaynaklar

Nazan Susam, Kamu Maliyesi, Beta Yayınevi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024