MATEMATİK II

İzlence Formu

Ders Adı MATEMATİK II Kod EKOU104Z
Kredi 4 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERGÜN EROĞLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, öğrencilere çok değişkenli fonksiyonlarda diferansiyel ve integral hesap, diferansiyel denklemler ve lineer cebir konularına sağlam bir giriş oluşturmak ve aynı zamanda Matematik II dersinin temel kavram ve konularının iktisat eğitimde bir araç olarak kullanımını öğretmektir.

İçerik

Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türev, Kısmi Türevin Uygulamaları, Çok Katlı İntegraller, Diferansiyel Denklemler ve Lineer Cebir konularını içerir.

Öğretim Yöntemleri

Ders Notları, Ders Kitabı, Ders Sunumu.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024