İKTİSAT TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı İKTİSAT TARİHİ Kod EKOU110Z
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AHMET KALA
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Ders, iktisadın geçmişten günümüze seyrini öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır. Ders içeriği şöyledir: İktisat tarihinin doğuşu ve konusu, tarım devrimi ve sonuçları, ilkçağ ekonomileri, Roma İmparatorluğu, Avrupa Medeniyeti'nin coğrafi ve Sosyal çevresi, erken Ortaçağ, İleri Ortaçağ, Geç Ortaçağ, Modern Çağın Başlarında avrupa ekonomisi, ekonomik Güç Dengesinin Değişmesi, Sanayi Devrimi, 19.yüzyılda ekonomik değişimler, 19.yüzyılda sanayileşmenin yayılması, 20.yüzyılda Dünya ekonomisi; Savaşlar ve Ekonomik Performaslar.

İçerik

Medeniyetin başlangıcından itibaren Dünya Savaşlarının sonuna kadar ki periyotta ekonomik performansın gelişimi karşılaştırmalı bir şekilde işlenecektir.

Öğretim Yöntemleri

Konular öğrencilerle birlikte sözel anlatım soru cevap şeklinde ele alınmakta olup, ilgili öğrencilere verilecek ödevler ve yapılacak sunumlarla ders içeriği zenginleştirilecektir.

Kaynaklar

İktisat Tarihi, Tevfik Güran, Der Yayınları, 2014

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024