ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YÖNTEMLER

İzlence Formu

Ders Adı ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YÖNTEMLER Kod EKOU407Z
Kredi 4 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ÖZLEM YORULMAZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İstatistik paket programlarının kullanımını öğrenmek ve çok değişkenli istatistiki analiz çalışmalarını yapabilmek, yorumlayabilmek.

İçerik

Çok istatistik tekniklerin teori ve uygulamalarına temel oluşturması açısından ,sürekli tek değişkenli dağılımlar, çok değişkenli normal dağılım, çok değişkenli hipotez testlerinin incelenmesi ile çok değişkenli tekniklerin uygulanması için zemin hazırlanmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

İstatistik paket programlarının kullanımını öğrenmek ve çok değişkenli istatistiki analiz çalışmalarını yapabilmek, yorumlayabilmek.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024