MAKRO EKONOMETRİK MODELLER

İzlence Formu

Ders Adı MAKRO EKONOMETRİK MODELLER Kod EKOU405Z
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BURAK GÜRİŞ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Makro iktisadi ilişkileri matematiksel modellerle ifade ederek bu modellere ait ekonometrik tekniklerle ekonometrik modeller oluşturabilmek. Bu ekonometrik modeller sayesinde iktisadi ilişkileri parametrik olarak yorumlayabilmek ve böylece iktisat politikalarını belirleyebilmek

İçerik

Derste ekonomik verilerin ışığında ekonomik ilişkilerin nasıl modelleneceği, bu ilişkilerin nasıl parametrik olarak ortaya konacağı, bu parametrelerin neleri ifade ettiği ve bunlardan hareketle temel ekonomiyi anlayabilecek makro ekonomik yapının matematiksel modeller ve veri setleri yardımıyla ekonometrik modellenmesi hedeflenmektedir. Bunun sonucunda dersin katılımcıları dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin muhtelif ekonomik ve sosyal sonuçlarını anlayıp yorumlayabilecek; Milli ve Uluslararası ekonomik sistemde yaşanan sorunların nedenlerinin anlaşılıp bunların çözümüne katkıda bulunabileceklerdir.

Öğretim Yöntemleri

Yüz yüze Eğitim / Bilgisayar Destekli Eğitim

Kaynaklar

Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer Makro Ekonometrik Modeller David Romer (2005) Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill/Irwin; 3 edition N. Gregory Mankiw (2002) Macroeconomics, Worth Publishers; 5th edition Kutluk Kağan Sümer; AB Sürecinde Dış Ticaret Modelleme Tekniklerine Ekonometrik Yaklaşımlar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü; İstanbul (2009) BARRO, R.J. (1988): Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, NBER working papers, (2588). CARR, J.L. (1989): Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross-Section and Time Series Data: Comment, The American Economic Review, 7(1): 267-271. CONTE, M.A. and DARRAT, A.F. (1988): Economic Growth and the Expanding Public Sector: A Reexamination, The Review of Economics and Statistics, 70(2): 322-330 GUSEH, J.S. (1997), Government Size and Economic Growth in Developing Countries: A Political-Economy Framework, Journal of Macroeconomics, Louisiana State University Press, 19(1): 175-192. HETGER, B. (2001), The Scope of Government and Its Impact on Economic Growth in OECD Countries, Kiel Working Paper, (1034). Ahmet Kılıçbay (1981) İktisadi planlama, İ.Ü. İktisat Fakültesi yayını No: 477, İstanbul Ahmet Kılıçbay (1970) Kantitatif İktisat Teorisi ve Politikası. İ.Ü. İktisat Fakültesi yayını No: 289, İstanbul Favero, A.A. (2001), Applied Macroeconometrics, Oxford Univ. Press. Hamilton, J.D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press. Lüthkepol, H. & M. Kratzig (eds.) (2004), Applied Time Series Econometrics, Cambridge Univ. Press. Mills, T.C. (1993), The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge University Press. Pesaran, M.H. & B. Pesaran (1997), Working with MICROFIT 4.0, Oxford Univ. Press. Robinson, P.M. (Ed.) (2003), Time Series with Long Memory, Oxford Univ. Press. Banerjee, A. & J.J. Dolado & J.W. Galbraith & D.F. Hendry (1993), Co-Integration, Error Correction and the Econometric Analysis of Non-Station

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024