ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ

İzlence Formu

Ders Adı ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ Kod EKOU403Z
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BURCU KIRAN BAYGIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Derste anlatılan konular yapılan bilgisayar uygulamalarıyla tamamlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler incelenen teorik konulara ait çeşitli makalelerin inceleyerek öğretilen tekniklerin nasıl uygulamaya aktarıldığı konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar.

İçerik

Bu dersin içeriğini, son yıllarda hızla gelişmeye devam eden iktisadi zaman serilerine yönelik modellemelerin ve analizlerin yapılabilmesi için geliştirilen yeni teknikler oluşturmaktadır. Zaman serilerinde durağanlık kavramı, birim kök testleri, yapısal kırılmalı birim kök testleri koentegrasyon analizi ve hata düzeltme modeli anlatıldıktan sonra ekonometrik paket programlar kullanılarak uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Derste anlatılan konular yapılan bilgisayar uygulamalarıyla tamamlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler incelenen teorik konulara ait çeşitli makalelerin inceleyerek öğretilen tekniklerin nasıl uygulamaya aktarıldığı konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024