İKTİSADİ BÜYÜME

İzlence Formu

Ders Adı İKTİSADİ BÜYÜME Kod EKOU411S
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. HALİL TUNALI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İktisadi büyüme kavramı ve önemini,büyümenin temel belirleyicilerini ve teorik büyüme kuramlarını kavrayabilme yeteneği kazandırmak

İçerik

Giriş düzeyinde iktisadi büyüme kavramının tanımı, büyümenin belirleyicileri, göstergeleri ve temel büyüme kuramlarının öğretilmesi

Öğretim Yöntemleri

Genel olarak, konular dersin öğretim görevlisi tarafından açıklanmaktadır. Buna ek olarak, e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu kullanılmaktadır.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024