İSTATİSTİK VE EKONOMETRİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

İzlence Formu

Ders Adı İSTATİSTİK VE EKONOMETRİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Kod EKOU315S
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. KUTLUK KAĞAN SÜMER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İçerik

Temel istatistik tekniklerin teori ve uygulamalarının Excel bilgisayar programında ve paket programlar yardımı ile anlatılması ve sonuçların yorumlanmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Derste anlatılan konular karşılıklı olarak sorulan sorular ve alınan cevaplarla pekiştirilmeye çalışılmaktadır. Dersin anlatımına bilgisayar uygulamaları ve yapılan ödevler ile katkıda bulunulmaktadır.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024