MALİYE TEORİSİ VE POLİTİKASI

İzlence Formu

Ders Adı MALİYE TEORİSİ VE POLİTİKASI Kod EKOU313S
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi AYSEL ARIKBOĞA
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersin amacı, kamu harcama ve gelirlerinin teorik olarak analiz edilmesi, maliye politikasının ekonomik istikrar ve kalkınma açısından sonuçlarının incelenmesidir.

İçerik

Bu ders maliye teorisi ve politikasına ilişkin temel kavramların öğrenilmesini, teorinin ve uygulamaların analizini içerir.

Öğretim Yöntemleri

Konu anlatımı.

Kaynaklar

Abuzer Pınar, 2009, Maliye Politikası, Naturel Yayın. Hülya Kirmanoğlu, 2011, Kamu Ekonomisi Analizi, Beta. Joseph E. Stiglitz, 2000, Economics of the Public Sector, W. W. Norton & Company. Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave, 1989, Public Finance in Theory and Practice, McGraw Hill.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024