UYGULAMALI İSTATİSTİK I

İzlence Formu

Ders Adı UYGULAMALI İSTATİSTİK I Kod EKOU307Z
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. HANDAN YOLSAL
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu ders ekonomik serilerin klasik zaman serisi yöntemleri ile tahmin edilmesini amaçlar.

İçerik

Ders, trend, konjonktür, mevsimsellik taşıyan zaman serilerinin klasik ayrıştırma yöntemlerini, parametrik olmayan testlerle serilerdeki bu unsurların belirlenmesini, öncü göstergeler yaklaşımı gibi güncel analizlerin kullanımın alanlarını içerir.

Öğretim Yöntemleri

Sunum ve örnek soru çözümleri ile uygulatarak öğretme

Kaynaklar

Işıl Akgül, 2003, geleneksel Zaman Serisi Yöntemleri , Der Yayınları Neyran Orhunbilge,1999, Zaman Serisi Analizi, Tahmin ve Fiyat Endeksleri Cem Kadılar, 2009, SPSS Uygulamalı Zaman serileri Analizine Giriş,

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024