EKONOMETRİ I

İzlence Formu

Ders Adı EKONOMETRİ I Kod EKOU303Z
Kredi 4 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NİLGÜN ÇİL
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Ekonometrinin başlangıç düzeyindeki temel kavramların ve analizlerin ayrıntılı olarak açıklanması, basit ve çok değişkenli regresyon modellerinin tahmini ve bunların uzantıları ile ilgili teorik bilginin kazanımının sağlanmasıdır.

İçerik

İktisat teorilerinin modellenmesi, tahmin edilmesi ve sonuçların istatistiki yönden test edilmesidir.

Öğretim Yöntemleri

İteraktif.

Kaynaklar

Damodar Gujarati(2002), Basic Econometrics, McGraw Hill, Fourth Edition.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024