MİKRO İKTİSAT I

İzlence Formu

Ders Adı MİKRO İKTİSAT I Kod EKOU201Z
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. DÜNDAR MURAT DEMİRÖZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilere mikro iktisadi analiz yeteneğini kazandırmak

İçerik

Genel olarak Fayda Kuramları, Fayda Kavramı, Kayıtsızlık Eğrisi Analizi, Fayda Maksimizasyonu, Gelir ve İkame Etkileri, Gelir Tüketim ve Engel Eğrileri Analizi, Zamanlararası Tüketim Modeli, Piyasa Talebinin Oluşumu ve Talep Kanunu verilecektir.

Öğretim Yöntemleri

Sınıfta Teorik Ders Anlatımı + Problem Çözümü

Kaynaklar

Mikro İktisadi Analiz, Zekai Özdemir vd. Der Yay.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024