İSTATİSTİK I

İzlence Formu

Ders Adı İSTATİSTİK I Kod EKOU205Z
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ÖZLEM YORULMAZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencinin sayısal analiz yapma becerisini geliştirmek, verinin bilgiye dönüştürülmesinde çeşitli istatistiksel teknikleri uygulanmasını sağlamak

İçerik

Dersin içeriği, istatistiğe giriş için gerekli temel kavramların açıklanması ile veriyi derlemek, özetlemek, karşılaştırmak ve yorumlamak anlamına gelen betimsel istatistik konularını kapsamaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Sunuş/konferans yöntemi, Sınıf içi tartışmalar

Kaynaklar

Ö. Serper, Uygulamalı İstatistik I, 4. Baskı, Ezgi Kitabevi Ş. Bülbül, (2006), “Tanımlayıcı İstatistik”, Der Yayınları, İstanbul P. Newbold,(1995),“İşletme ve İktisat İçin İstatistik”,Literatür Yayınları, İstanbul, 4. Basımdan Çeviren: Ü. Şenesen

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024