SOSYAL SİYASETE GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı SOSYAL SİYASETE GİRİŞ Kod EKOU107Z
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEDAT MURAT
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dar ve geniş anlamda olmak üzere iki farklı kapsamda tanımı olan "Sosyal Siyaset" kavramının ortaya çıkışını, tarihsel gelişimini, işgücü piyasaları açısından önemini ve kavramın bağlantılı olduğu konuları öğrenmek dersin temel amacını oluşturmaktadır.

İçerik

Derste, sosyal politikanın ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, hangi sorunlarla ilgilendiği; sorunlara çözüm yaklaşımları, geleceğe yönelik projeksiyonlar eşliğinde hem teorik hem de pratik bilgiler ışığında ele alınmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı

Kaynaklar

1.) Orhan Tuna, Nevzat Yalçıntaş, Sosyal Siyaset, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2011 2.) Aysen Tokol, Yusuf Alper, Sosyal Politika, Bursa: Dora Yayıncılık, 2014 3.) Sami Güven, Sosyal Politikanın Temelleri, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024