İKTİSADA GİRİŞ I

İzlence Formu

Ders Adı İKTİSADA GİRİŞ I Kod EKOU101Z
Kredi 4 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MİTHAT ZEKİ DİNÇER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

. Ekonomideki mikro kavramları tanıyabilme, . Piyasa fiyatının oluşmasını kavrayabilme . Piyasa türlerini kavrayabilme, . Üretici ve tüketicinin denge koşullarını kavrayabilme

İçerik

1.Temel mikro iktisat bilgileri 2. Arz ve talep;piyasa dengesinin oluşumu, 3.Talebin fiyat ve gelir esnekliği ile çapraz esnekliği, 4.Tüketici ve üretici fayda teorisi, 5. Piyasa türleri kısa uzun dönemde piyasa analizleri,

Öğretim Yöntemleri

Tepegöz yardımıyla sözel anlatım

Kaynaklar

. PROF.DR.ERSAN BOCUTOĞLU, PROF.DR.METİN BERBER, . PROF.DR.KENAN ÇELİK, İktisada Giriş, Derya Kitabevi, Trabzon . PROF.DR. TÜMAY ERTEK, İktisada Giriş, Beta Basımevi, İstanbul . İKTİSADA GİRİŞž, Açıköğretim Ders Kitabı I-II-III

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024