MEDENİ HUKUK (EŞYA-MİRAS)

İzlence Formu

Ders Adı MEDENİ HUKUK (EŞYA-MİRAS) Kod HBAO2057
Kredi 4 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET SERKAN ERGÜNE
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Medeni Hukuk II dersinde iki temel medeni hukuk kurumu olan eşya hukuku ve miras hukuku temel öğeleri genel hatlarıyla öğretilir.

İçerik

Medeni Hukuk II dersinde iki temel medeni hukuk kurumu olan eşya hukukun ve miras hukukun temel öğeleri üzerinde durulacaktır.Eşya Hukukunun içeriği olarak, “Eşya Hukukunun Tanımı ve Konusu, Eşya Kavramı, Ayni Hak Kavramı ve Çeşitleri, Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler, Zilyetlik, Tapu Sicili, Kadastro, Mülkiyet Hakkı, Taşınmaz Mülkiyeti, Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları, Kat Mülkiyeti, Taşınır Mülkiyeti, İrtifak Hakları, Taşınmaz Yükü, Taşınmaz Rehni ve Taşınır Rehni” konuları yer almaktadır. Miras Hukukunun içeriği olarak, “Miras Hukuku Hakkında Genel Açıklamalar, Yasal Mirasçılar, Atanmış Mirasçılar (Şekli ve Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar, Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu ve İptali, Ölüme Bağlı Tasarruflarda Tasarruf Serbestisinin Sınırları. Tenkis Davası), Mirasın Geçmesi, Kazanılması ve Paylaşılması.” konuları yer almaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Genel olarak, konular dersin öğretim üyesi tarafından açıklanmaktadır. Buna ek olarak, e-Ders notu ve e-Ders Sunumu kullanılmaktadır.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023