ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

İzlence Formu

Ders Adı ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ Kod HBAO2056
Kredi 4 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NİLÜFER SEZER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İletişim alanındaki temel kavramları, temel iletişim modellerini, iletişim türlerini ve etkili iletişim kurmak için gerekli bilgileri aktarmak.

İçerik

İletişimde temel kavramlar, iletişim düzeyleri, iletişim türleri, iletişim ve algılama, iletişim modelleri, kendini tanıma, savunucu iletişim, işitme ve dinleme, sürtüşme ve çatışmalar, iletişim teknolojileri, kitle iletişim araçları, iletişim ve toplum konuları üzerinde durulur.

Öğretim Yöntemleri

Canlı ders anlatımı gerçekleştirilir. Ayrıca bu ders, kapsamı ve hedeflerine uygun olarak ödev/uygulama (Çözümleme) çalışmalarıyla desteklenmektedir. Ayrıca, ders etkileşimli bir süreç içermektedir: Öğrenciler öğretim sürecine katılır. Beyin fırtınası, gözlem, örnek olay gibi teknikler yukarıdaki tekniklerden ayrı olarak ya da onlarla birlikte kullanılabilir.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024