TİCARET HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı TİCARET HUKUKU Kod HBAO2046
Kredi 4 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi FATİH AYDOĞAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Sosyal bilimlerde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere detaylarıyla hâkim olabilme; iktisadi ve sosyal olgularla alanındaki kuramları bağdaştırabilme; insanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyişini takip edebilme; öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını takdir edebilme; Türk dilini etkin kullanabilme becerisi; araştırma yapmada en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma; hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu içselleştirme yeteneği; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi; mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni; kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma.

İçerik

Mübadele / Bağış / Kiralama / Satın Alma Kontratlarının Çeşitleri / Piyasa Kurumlarının Tipleri / Kurumlar Kanunu

Öğretim Yöntemleri

Açık Öğretim

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023