CEZA HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı CEZA HUKUKU Kod HBAO2017
Kredi 4 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ENGİN SELÇUK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte mevcut olan düzenleme ve bu bağlamda suç politikası ilkeleri ışığında ceza hukuku kavramı, kanunilik ilkesi ve ceza kanununun zaman bakımından uygulanması, suç öğretisi, suçun yapısal unsurları, kusurluluk, kusurluluğu kaldıran ve azaltan haller ceza hukuku tekniği içerisinde pratik çalışmalar eşliğinde öğretilmesidir.

İçerik

"Dersin içeriğini suç teorisi oluşturmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte mevcut olan düzenleme ve bu bağlamda suç politikası ilkeleri ışığında ceza hukuku kavramı, kanunilik ilkesi ve ceza kanununun zaman bakımından uygulanması, suç öğretisi, suçun yapısal unsurları, kusurluluk, kusurluluğu kaldıran ve azaltan haller ceza hukuku tekniği içerisinde pratik çalışmalar eşliğinde öğretilmesidir."

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023