YABANCI DİL I

İzlence Formu

Ders Adı YABANCI DİL I Kod ODYD0001
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. TUNCER CAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin günlük hayata dair temel düzeyde ihtiyaç duydukları sözcük ve ifade biçimlerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

Dil öğrenme becerilerinin tümünü içeren ve bunların A1 düzeyinde öğretimi için tasarlanmış, karşılıklı etkileşimi esas alan, çıktıları ile öğrencinin yaşamın temel alanlarına dönük ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir derstir.

Öğretim Yöntemleri

İletişimsel yöntem

Kaynaklar

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024