KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Kod HBAO2024
Kredi 4 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi RAMAZAN DURGUT
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin Kıymetli Evrak Hukuku temel kavramlarını öğrenmelerini, bu bilgiler ışığında somut hukuki uyuşmazlıkları çözmelerinin sağlanmasıdır.

İçerik

Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın türleri, kıymetli evrakın ziya ve iptali, nama, emre ve hamiline yazılı kıymetli evrakın özellikleri, kıymetli evrakta defiler, kambiyo senedi kavramı, poliçe, bono ve çeke ilişkin yasal düzenleme, şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmeme durumunda ortaya çıkan sonuçlar.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim, pratik çalışmalar

Kaynaklar

Mevzuat: TTK ve sair mevzuat. Eserler: Kıymetli Evrak Hukuku, Hüseyin Ülgen/Mehmet Helvacı/Arslan Kaya/Füsun Nomer Ertan, 12. Bası, İstanbul 2019. Ticaret Hukuku, Uygulamalı Ders Örnekleri, Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş Beşinci Bası, Ömer Teoman/Abuzer Kendigelen, İstanbul 2012.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023