ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP)

İzlence Formu

Ders Adı ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP) Kod HBAO1008
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. ALİ TEZCAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Avukat bilgi sistemi, SMS bilgi sistemi ve kurumsal bilgi sistemine değinilmektedir.

İçerik

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin tarihçesinin, hedefinin, amacının, aşamalarının ve kapsamının incelendiği bu derste elektronik imzaya, UYAP doküman yönetim sistemine ve UYAP bilgi güvenliğine yer verilmektedir. Ayrıca bu derste UYAP bilgi sistemlerinden vatandaş bilgi sistemi, avukat bilgi sistemi, SMS bilgi sistemi ve kurumsal bilgi sistemine değinilmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı, örnek üzerinde çalışma yoluyla ders işlenir.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023