ÇEVRE SAĞLIĞI

İzlence Formu

Ders Adı ÇEVRE SAĞLIĞI Kod TDAO1052
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERAY YURTSEVEN

Dersin Amacı

Çevre sağlığının temel ilgi alanları, tanımı ve tarihsel gelişimi, içme -kullanma suları, katı ve sıvı atıklar, ekosistem,kapalı ortam, hava kirliliği, gürültü çevre sağlığı mevzuatı ve uygulamaları.

İçerik

Çevre sağlığı konularından içme ve kullanma suyu, hava kalitesi yönetimi, atıkların kontrolü, vektör kaynaklı hastalıklar ve gürültü kirliliği konularında bilgi sahibi olmak.

Öğrenme Çıktıları

1-Çevre sağlığının önemini anlar, temel bilgileri öğrenir, bu konularda araştırma planlama ve uygulama, sorunları saptama ve çözüm üretme becerisi kazanır. 2-Dalındaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 3-Sağlık Alanı Çevre Sağlığı alanında temel bilgi sahibi sahip olabilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu.

Kaynaklar

Öğretim üyesinin ders notları.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Programın misyonuna uygun temel bir derstir. Öğrencinin ihtiyacı olan temel yeterlilikleri karşılar. Bu dersin 1, ve 9' da yer alan program yeterliliklerine katkısı en yüksek; 12 ve 13' te yer alan program yeterliliklere katkısı orta; 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14' de yer alan program yeterliliklere katkısı düşük; 6, 7 ve 10 'da yer alan program yeterliliklerine katkısı en düşüktür.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.