İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Kod TDAO1059
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. HALİM İŞSEVER

Dersin Amacı

İş sağlığı ve güvenliğinde genel kavramları öğretmek, iş yerlerinde olabilecek iş kazaları, iş ve çalışan sağlığını bozacak faktörleri, olabilecek meslek hastalıkları önlenmesini öğretmektir.

İçerik

Bu dersin içeriği; İş sağlığı ve güvenliğinde gene kavramları öğretmek, iş yerlerinde olabilecek iş kazaları, iş ve çalışan sağlığını bozacak faktörleri, olabilecek meslek hastalıkları önlenmesini öğretmektir.

Öğrenme Çıktıları

Bu ders sonunda öğrenci; iş sağlığı ve güvenliği kavramını, önleme kültürünü , iş kazası, meslek hatalıkları kavramlarını bilir; iş sağlığında koruyucu önlemleri kavrar ve çalışan sağlığına yönelik koruyucu önlemleri kavrar.

Yeterlilik İlişkisi

Genel olarak, konular dersin öğretim görevlisi tarafından açıklanmaktadır. Buna ek olarak, e-Ders Kitabı, e-Ders Sunumu, Ders Videosu kullanılmaktadır.

Kaynaklar

Öğretim üyesine ait ders notları.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersin öğrenme çıktısı olarak, iş kazaları ile meslek hastalıklarının azaltılması, korunma politikalarının yerleştirilmesidir.

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.