ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DİL EDİNİMİ

İzlence Formu

Ders Adı ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DİL EDİNİMİ Kod ACGOL302
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. TUNCER CAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu dersin amacı dil edinim süreçleri ve özellikleri hakkında bilgi vermek ve çocuğun dil ve konuşma gelişiminde karşılaşılabilecek sorunlara, durumlar hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.

İçerik

Hızla değişen günümüz dünyasında eğitim ve yabancı dil eğitimi kavramlarının yeni anlamlar kazanması kaçınılmazdır. Bu çerçevede dil edinimi ve dil öğrenme ile ilgili temel bilgiler bizlere bu yeni anlamların oluşturulmasında temel olarak görev yapacaklardır. Bebeklikten başlayarak yaşamboyu sürecek bir eğitim yaşantısını da anlamak öğretmenler için mesleki yaşantılarında rehberlik yapacaktır. Bir insan dili ile varlığının farkına varır ve yabancı diliyle çevresiyle iletişim kurarak dünyanın evrensel bir parçası olur. Bu biçimde, yaşamboyu süren bu durum için de bütüncül bir dünya görüşü, çeşitliliğe saygı, özerklik ve öz farkındalığı destekleme, öğrenme stratejilerinin kullanımını özendirme, bunların yardımıyla birden çok yabancı dil öğrenmeye doğru rehberlik etme, bu bağlamda eğitim uygulamalarını değerlendirme gibi yeni görüşler getirerek yeni açılımlar sağlayabilir. Anadil edinimi ve yabancı dil eğitimi bireylere kendi varlıklarını diğer varlıklarla karşılaştırma olanağını vermektedir, bu da daha fazla hoşgörü ve saygıyı beraberinde getirmektedir; bu biçimde yeni bir dünyanın ortaya çıkmasını mümkün kılabilir. Demokratik ve barışçıl dünya görüşü, bireyler ve uluslararasındaki ilişkileri geliştirecek etkin bir yabancı dil eğitimi aracılığıyla yayılabilir. Demokratik ve barışçıl dünya düzenini oluşturabilmek için çok dilli insanları yetiştirmek başlangıç noktası olabilir. Çok dilli insan, ancak yaşam boyu süren, özerk çalışma ve öz farkındalık bilinci geliştirilerek ve öğrenme stratejilerinin daha birinci yabancı dil öğretiminde edindirilmesi yoluyla yetiştirilebilir.

Öğretim Yöntemleri

1. Ders 2. Sunum

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024