ÇOCUK RESİMLERİNİN ANALİZİ

İzlence Formu

Ders Adı ÇOCUK RESİMLERİNİN ANALİZİ Kod ACGOL301
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Çocukların çizmiş oldukları resimleri analiz ederek resimler aracılıyla çocuğu anlamak, tanımak ve uygun desteği sağlamak açısından bilgi ve becerileri kazandırmak

İçerik

Bu ders kapsamında çocuk resmi gelişim dönemleri, çocuk resimlerinin özellikleri, çocuk resimlerinin yorumlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, çocuk resimleri değerlendirme testleri ele alınmaktadır.

Öğretim Yöntemleri

Düz Anlatım

Kaynaklar

Sözer, A. & Usanmaz, N. (2020). “Waldorf Eğitimi Alan 4-6 Yaş Arası Çocukların Çizdikleri Doğa Resimlerindeki Renklerin İncelenmesi” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 65; pp:2925-2934 Sözer, A., Kurnaz, S (2018). 4-13 Yaş Arasındaki Çocukların Ailelerine Dair Anlatımlarının Çizdikleri Aile Resimleri ile İncelenmesi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024