İSTATİSTİK

İzlence Formu

Ders Adı İSTATİSTİK Kod ACGOL201
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEMA ULUTÜRK AKMAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrenciye temel istatistik kavramları benimsetmek, veri toplama, düzenleme, özetleme, kıyaslama konularını öğretmek ve temel olasılık kavramlarını ve olasılık dağılımlarını vermektir.

İçerik

-Temel İstatistik Kavramlar: İstatistiğin tanımı, birim tanımı ve türleri, vasıf ve şık kavramları, değişken kavramı ve türleri. -Veri toplama, ölçme, ölçekleme, verilerin grafiklerle sunumu. -Merkezi eğilim Ölçüleri: Duyarlı Ortalamalar (Aritmetik, Geometrik, Kareli ve Harmonik Ortalamalar), Duyarsız Ortalamalar (Mod, Medyan ve diğer bölenler). -Dağılma ve Değişkenlik Ölçüleri: Değişim Aralığı, Bölenler Aralığı, Ortalama Sapma, Standart sapma ve varyans, Değişim Katsayısı ve Standart değer. -Momentler: Orijine ve ortalamaya göre momentler, standart değişken momentleri. Eğiklik Basıklık Ölçüleri: Pearson ve Bowley katsayıları, Momentlere dayalı eğiklik basıklık ölçüleri.

Öğretim Yöntemleri

Aktif ders anlatımı, öğrencilere verilen ödevler ve uygulamalar.

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024